(RIP) Сын Патриарха Те Конга – Нгуен Чи Тан

12 Ноября 2014 года в Сайгоне, в возрасте 72 года, умер сын Патрарха Нгуен Те Конга – Дядя Нгуен Чи Тан. Школа Вин Чун Куен Пай выражает свои соболезнования семье. Весь мир вьетнамского Вин Чун скорбит об утрате.

Kính báo các môn đệ Vịnh Xuân Việt Nam. Kính báo các đồng đạo võ lâm.
Ông Nguyễn Chí Thành, con trai Sư tổ Vịnh Xuân Việt Nam – Nguyễn Tế Công bị bệnh, qua đời đột ngột hôm nay, 12/11/2014. Hưởng thọ 72 tuổi.